BUKAN KEFAKIRAN TETAPI KEMEGAHAN

Imam Bukhari

Bukan Kefakiran tetapi kemegahan dunia yang membinasakan

“Demi Allah, bukanlah kefakiran (dan kemiskinan) yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku justru khawatir kalau-kalau kemegahan dunia yang kalian dapatkan sebagaimana yang diberikan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu sehingga binasa sebagaimana mereka bergelimang dan binasa pula”.

(Imam Bukhari)

Published in: on January 15, 2010 at 6:13 am  Comments (1)  
Tags: , , ,